Vysílač TF-4

Jak jsem již zmínil, pracuje vysílač na 27MHz. Což je frekvence, která se pomalu opouští a přechází se na 40MHz. Na oněch 27 totiž pracují komunikační vysílačky (CB) a logicky není zájmem ani jedné strany nějaké rušení. Mohu ovšem zodpovědně říci, že jsem nezaznamenal jediný problém ani v hustě osídlených a rušných místech. Dosah vysílačky výrobce nikde vtipně neuvádí. Píše jen, že si to máte vyzkoušet. Šel jsem do toho.
Na rozlehlém parkovišti jsem umístil model na podložku, abych mohl volně zatáčet. K modelu si stoupl syn ( po důkladné instruktáži ) a vyrazil jsem s vysílačkou parkovištěm napříč. Zarazil mě plot. Nejen, že už z modelu byla mikrotečka v dáli, ale dokonce vlastní dítě bych na tu vzdálenost těžko poznal. Jediné co jsem jakž takž rozlišil byli mávající ruce na znamení pohybu servomotorků. Dosah vysílačky je tedy dostatečný, nicméně se může měnit podle stavu akumulátorů a okolních podmínek.

Kliknutím na obrázek si zobrazte detail vysílačky.

  • Červené šipky – tovární nastavení. Neměňte stav těchto přepínačů. Trojice vlevo nastavuje polaritu serv. Pravděpodobně s ní lze docílit obrácené jejich činnosti a to rozhodně nedoporučuji ani zkoušet. Přepínač vpravo slouží k nastavení poměru jízdy a brzdy. Opět neměňte jeho nastavení a ponechte jej přepnutý vlevo.

  • Zelená šipka – tento přepínač slouží k řazení zpátečky. Není-li ji váš model vybaven není k ničemu.

  • Modrá šipka – páčka akcelerátoru a brzdy. Přitažením otevíráte karburátor, odtlačením se uvádí v činnost brzda.

  • Černá šipka - volant. V originálním manuálu mě rozesmála poznámka, že řízení funguje obráceně, jede-li model směrem k vám. V reálu mě překvapilo, kolika lidem to činní problémy.
  • Trimry označené číslicemi.

  • 1 - Nastavuje rozsah rejdu předních kol. Určitě nenastavujte alespoň pro začátek příliš vysokou hodnotu ať nedochází ke zbytečnému nenamáhání celého mechanizmu.

  • 2 - Slouží k nastavení přímého směru. Pokud po naprosté rovině auto táhne k jedné straně otočte potenciometrem v opačném směru.

  • 3 - Nejpoužívanější z celé trojice. Slouží k nastavení volnoběhu. Pro studený start klidně otočte na doraz doprava. Jakmile se motor zahřeje a model se samovolně rozjíždí uberte. Jakmile motor chcípne, přehnali jste to :-)